Start Chroniques de la veritat oculta online dating

Chroniques de la veritat oculta online dating

La visió de la vida canvia radicalment per a l’Espol i, per això, totes les expressions idiomàtiques que hi fan referència tenen per a ell ara un sentit diferent, marcat per la materialitat de la vida que porta dins la mà tancada; quan el gerent li pregunta «I com es guanyarà la vida?