Start Confirmare certsign online dating

Confirmare certsign online dating

090 Declaraţie de înregistrare fiscală / Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (OPANAF 7/2010)Formular 090 Contribuabilii nerezidenţi, stabiliţi în spaţiul comunitar, care au dreptul de a se înregistra direct în România, au obligaţia de a depune acest formular la Serviciul de administrare a contribuabililor nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti. 093 Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (OPANAF 7/2010)Formular 093 Declaraţia se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 094 Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent (OPANAF 7/2010) Formular 094 Declaraţia se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.

080 Declaraţie de modificare a domiciliului fiscal (OMFP 1346/2006)Formular 080 Se completează de asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică.

Pentru a obţine de la MFP certificatul de semnătură electronică folosind această cerere, depusă la Direcţia generală a finanţelor publice judeţeană sau la Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul fiscal.

Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, şi nu pentru utilizare, deoarece el se obţine în urma procedurii explicate în instrucţiunile aferente depunerii on-line.

1607/ 2009 (declaratia 101 pentru an 2010); OPANAF nr.