Start Fekete orszag online dating

Fekete orszag online dating

Ez a szeszes ital forgalmazható a "mezőgazdasági", valamint a "rum" szó feltüntetésével is úgy, hogy megnevezése tartalmazza a II.

mellékletében felsorolt mezőgazdasági eredetű termékekből nyernek lepárlással alkoholos erjesztését követően, de amely nem rendelkezik a h) pontban meghatározott etil-alkoholra előírt tulajdonságokkal, sem pedig egy szeszes ital tulajdonságaival, de még felismerhető a nyersanyag aromája és íze.

Ha a megnevezésben utalás van a felhasznált nyersanyagra, akkor a párlatot kizárólag abból a nyersanyagból szabad előállítani;j) alkoholtartalom térfogatszázalékban kifejezve:a kérdéses termékben jelen lévő tiszta alkohol térfogatának aránya a termék teljes térfogatához, 20 °C hőmérsékleten;k) illóanyag-tartalom:az etil- és metil-alkoholon kívül a többi illékony anyag mennyisége az olyan szeszes italban, amelyet kizárólag a felhasznált nyersanyagok lepárlásával vagy újrapárolásával állítanak elő;l) az előállítás helye:az a hely vagy régió, ahol a késztermék előállításának azt a szakaszát végezték, amellyel a szeszes ital elnyerte lényeges tulajdonságait és jellemző minőségét;m) szeszesital-fajta:minden szeszes ital, amelyre ugyanaz a meghatározás vonatkozik.(4) A különböző szeszesital-fogalmak meghatározásai Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a következő kifejezéseknek a következő jelentésük van:a) Rum1.

június 22-i 88/388/EGK tanácsi irányelv [8] közzéteszi különböző, az ízesítéssel kapcsolatos kifejezések meghatározását; mivel ugyanez a fogalommeghatározást kell használni ebben a rendeletben;mivel különleges előírásokat kell meghozni az importált szeszes italok megnevezésére és kiszerelésére vonatkozólag, figyelembe véve a Közösség kötelezettségeit a harmadik országokkal való viszonyával kapcsolatban;mivel a Közösség termékei világpiaci hírnevének megóvása céljából ugyanazokat az előírásokat kell alkalmazni az exportált termékekre, kivéve amennyiben a tradicionális szokásokat és gyakorlatot figyelembe véve ellenkező előírások léteznek;mivel kívánatos a javasolt intézkedések egységes és egyidejű végrehajtásának céljából egy rendeletet hozni;mivel az eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására a Bizottságot kell megbízni technikai jellegű végrehajtási rendelkezések meghozatalával; mivel e célból egy olyan eljárást kell kidolgozni, amely a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködését egy végrehajtási bizottság keretében lehetővé teszi;mivel átmeneti intézkedések szükségesek az e rendelet által bevezetett szabályozásra történő áttéréshez, ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1.

cikk(1) Ez a rendelet a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályokat határozza meg.(2) Ezen előírás szerint a szeszes ital olyan alkoholos folyadék, amely:- emberi fogyasztásra készült,- különleges organoleptikus tulajdonságokkal rendelkezik, és a III. pontjában felsorolt termékeket kivéve minimális alkoholtartalma 15 % (V/V), és- a következőkben leírt módok valamelyikével készült:- közvetlenül lepárlással, aromaanyagok hozzáadásával vagy azok nélkül, természetes, erjesztett termékekből és/vagy növényi anyagok kivonatából és/vagy aromaanyagok, cukrok vagy más édesítőszerek hozzáadásával, amelyeket a (3) bekezdés a) pontja határoz meg, és/vagy más mezőgazdasági termékek mezőgazdasági eredetű etil-alkoholhoz és/vagy mezőgazdasági eredetű párlathoz és/vagy ezen előírásban leírt egyéb más szeszhez való hozzáadásával,- szeszes italok összekeverésével:- egy vagy több más szeszes itallal,- mezőgazdasági eredetű etil-alkohollal, mezőgazdasági eredetű párlattal vagy szesszel,- egy vagy több alkoholtartalmú itallal,- egy vagy több egyéb itallal.

cikke (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egy vagy több aromaanyag felhasználása a szeszes italok elkészítéséhez;g) színezés:egy vagy több színezőanyag felhasználása a szeszes ital elkészítéséhez;h) mezőgazdasági eredetű etil-alkohol:olyan etil-alkohol, amely rendelkezik az ennek a rendeletnek az I.

mellékletében felsorolt tulajdonságokkal, és amelyet a Szerződés II.

76 - 93Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. május 29.)a szeszes italok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkeire,tekintettel a Bizottság javaslatára [1],az Európai Parlamenttel [2] együttműködve,tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],mivel jelenleg nincsenek a szeszes italokra vonatkozó különleges közösségi előírások, különösen e termékek meghatározását illetően, valamint a megnevezésükre és kiszerelésükre vonatkozó követelményeket illetően; mivel adott ezeknek a termékeknek a gazdasági jelentősége, a közös piac működésének elősegítéséhez szükséges közös előírásokat megállapítani ebben a tárgyban;mivel a szeszes italok a Közösség mezőgazdaságának egy fő piacát alkotják; mivel ez a piac nagyrészt az e termékek által a Közösségben és a világpiacon elért jó hírnév eredménye; mivel ezt a hírnevet a tradicionális termékek minőségének lehet tulajdonítani; mivel ezért bizonyos minőségi színvonalat fenn kell tartani a kérdéses termékek esetében a piac megtartásához; mivel a minőségi színvonal megőrzése érdekében szükséges a kérdéses termékek meghatározása, figyelembe véve azokat a hagyományos előállítási gyakorlatokat, amelyeken a hírnevük alapul; mivel az ekképpen meghatározott pontos kifejezéseket csak az azonos minőségű termékek esetében kell tradicionális termékekként használni a leértékelődésük megelőzése céljából;mivel a közösségi szabályoknak bizonyos területek részére, amelyek között kivételesen bizonyos országok is szerepelhetnek, fenn kell tartaniuk a rájuk vonatkozó földrajzi megjelöléseket, feltéve hogy azokat a termelési szakaszokat, amelyek során a kész termék elnyeri a jellemzőit és végleges tulajdonságait, a kérdéses földrajzi területen végzik el; mivel ezáltal az érintett termelőknek kizárólagos jogot adva a közösségi szabályok biztosítják azt, hogy a kérdéses megnevezések továbbra is a származás megjelöléseként szolgáljanak és meggátolják azok közös tárgykörbe kerülését és általános kifejezéssé válását; mivel a kérdéses megnevezések a fogyasztót informálják a termék eredetét jellemző nyersanyagokat, illetve az előállításuk során alkalmazott különleges folyamatokat illetően;mivel a fogyasztók informálásának elfogadott és szokásos eszközei közé tartoznak a címkén található bizonyos információk; mivel a szeszes italok címkézése a legutóbb a 86/197/EGK irányelvvel [4] módosított, a fogyasztók részére értékesítendő élelmiszerek címkézésére, kiszerelésére és reklámozására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1978.

december 18-i 79/112/EGK tanácsi irányelvének [5] a tárgyát képezi; mivel tekintettel a kérdéses termékek jellegére és a fogyasztó teljesebb informálására, ezeket az általános szabályokat különleges rendelkezésekkel kell kiegészíteni, és mivel, különösen, fel kell venni a termékek meghatározásába az érlelésre és a minimális alkoholtartalomra vonatkozó jelöléseket az emberi fogyasztásra bocsátás esetében;mivel, jóllehet a 79/112/EGK irányelv megköveteli bizonyos jelöléseknek a címkén történő feltüntetését, ez az irányelv egy kissé homályos az előállítás feltüntetésének tekintetében; mivel ez a fogalom különösen fontos az érintett italok körében, mert a fogyasztó gyakran összekapcsolja a kérdéses italokat az előállítás helyével; mivel az ilyen jelölések hiánya az eredet tekintetében félrevezetheti a fogyasztót; mivel ezt a veszélyt el kell kerülni úgy, hogy bizonyos esetekben kötelezővé kell tenni az előállítás helyének a címkén való feltüntetését;mivel bizonyos esetekben további követelményeket kell meghatározni; mivel különösen etil-alkohol felhasználása esetében kötelező az, hogy ez kizárólag mezőgazdasági eredetű legyen, ahogy az már a Közösségben megszokott az alapvető mezőgazdasági termékek fő piacának további fenntartása céljából;mivel az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1980.

Azonban a 220300, 2204, 2205, 220600 és 2207 KN-kódok alá eső italokat nem lehet szeszes italoknak tekinteni.(3) Általános fogalommeghatározások Ennek a rendeletnek az alkalmazásában a következő kifejezéseknek a következő jelentésük van:a) édesítés:egy vagy több anyag felhasználása szeszes italok készítése során a következőkből:félfehércukor, fehércukor, finomított fehércukor, dextróz, fruktóz, glükózszirup, folyékony cukor, folyékony invertcukor, invertcukorszirup, finomított szőlőmustsűrítmény, szőlőmustsűrítmény, friss szőlőmust, égetett cukor, méz, szentjánoskenyér-szirup vagy más, a fenti termékekéhez hasonló tulajdonságú természetes szénhidráttartalmú anyagok.

Az "égetett cukor" ezen előírás szerint olyan termék, amelyet kizárólag szacharóz hevítésével állítanak elő, bázisok, ásványi sók vagy más kémiai adalékanyagok hozzáadása nélkül;b) keverés:két vagy több különböző ital összekeverése egy új ital előállítása céljából;c) alkohol-hozzáadás:mezőgazdasági eredetű etil-alkohol hozzáadása egy szeszes italhoz;d) elegyítés:két vagy több, ugyanabba a kategóriába tartozó, olyan szeszes ital összekeverése, amelynek összetételében csak kisebb eltérés van, és ezek az eltérések a következő tényezők egyikének a függvényei:- a készítési eljárás,- az alkalmazott lepárlókészülék,- az érlelés időtartama,- az előállítás földrajzi helye;az így előállított szeszes ital ugyanabba a kategóriába tartozik, mint az elegyítés előtti eredeti italok;e) érlelés:olyan természetes folyamat, amikor megfelelő tárolóedényekben olyan reakciók játszódnak le, amelyek következtében a kérdéses szeszes ital új érzékszervi tulajdonságokat nyer;f) ízesítés (aroma-hozzáadás):a 88/388/EGK irányelv 1.

július 15-i 80/778/EGK tanácsi irányelv [6] és a legutóbb Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya által módosított, a természetes ásványvizek kinyerésére és forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980.