Start Iconografisch handboek online dating

Iconografisch handboek online dating

Ook in Nederland en België komen verschillende soorten padden voor, zoals de gewone pad (Bufo bufo) en de rugstreeppad (Epidalea calamita).

Voorbeelden zijn de vuurbuikpadden (Bombina) en de knoflookpadden (Pelobatidae), die beschouwd worden als padachtige kikkers.

Anno 2015 komt echter het merendeel van de professioneel gekweekte enkelbloemige anjers uit Ethiopië, Kenia, Spanje en Nederland.

Van de trosanjers zijn dat voornamelijk Turkije, Italië, Spanje en Nederland.

Omdat er wel meer kikvorsachtigen zijn die pad worden genoemd, maar niet tot de familie Bufonidae behoren, wordt de groep vaak aangeduid met echte padden.

Strikt genomen zijn alleen soorten uit de familie Bufonidae padden, omdat ze een ontwikkeld orgaan van Bidder hebben.

Ook voor de bereiding van potpourri’s wordt de anjer veelvuldig gebruikt.

In het verleden werd de anjer in de geneeskunde gebruikt bij maagklachten en koorts.

In de parfumerie wordt de anjer veel toegevoegd aan mannengeuren omdat hij niet zo sterk geurt.