Start Praktische verloskunde online dating

Praktische verloskunde online dating

Dit boekje wordt meegegeven bij de eerste zwangerschapscontrole.

Tijdens de zwangerschap gebeurt er ongeveer maandelijks een controle. De opvolging van uw zwangerschap gebeurt gewoonlijk samen met uw huisarts of vroedvrouw.

In de regel worden drie echografieën gemaakt en terugbetaald door het Riziv, meer bepaald één echo per zwangerschapstrimester.

De associatie gynaecologie-verloskunde Diest voert meestal 4 echo's uit, dit wil zeggen dat er één echo niet terugbetaald wordt. De associatie gynaecologie-verloskunde Diest werkt uitsluitend op afspraak.

Nederlandsch Tijdschrift Voor Verloskunde en Gynaecologie 63: 192-205123I-2-iodo-tyrosine, a new tumour imaging agent: human biodistribution, dosimetry and initial clinical evaluation in glioma patients.