Start Slovenski pravopis pravila online dating

Slovenski pravopis pravila online dating

Slovar predstavlja dopolnilo Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

Osredinja se na njegov pomenski in oblikoslovni opis." target="_self" Besedje slovenskega knjižnega jezika 16.

stoletja: tiskana izdaja 2011, spletna izdaja 2014.

Slovar vsebuje termine s področja uporabne umetnosti (pohištvo, ure, orožje) in je namenjen zlasti strokovnjakom." target="_self" Terminološki slovar avtomatike: tiskana izdaja 2014, spletna izdaja 2015.

stoletja do zaključka redakcije posameznih knjig." target="_self" Slovar novejšega besedja slovenskega jezika: tiskana izdaja 2013, spletna izdaja 2014.

Iztočnice so opremljene z oblikoslovnimi podatki in temeljnimi podatki o pomenu in rabi besede." target="_self" Janez Keber, Slovar slovenskih frazemov: tiskana izdaja 2011, spletna izdaja 2015.

Slovar v 3.002 sestavkih prinaša opis in razlago 12.485 slovenskih frazemov, ki so jim dodane tudi tujejzične ustreznice." target="_self" Slovar slovenskega knjižnega jezika: tiskane izdaje 1970–1991, 1995, 2008, spletne izdaje 2000, 2010, 2014.

Poleg definicij in podatkov o prednostnih terminih vsebuje tudi angleške, nemške in latinske ustreznike." target="_self" Farmacevtski terminološki slovar: tiskana izdaja 2011, spletna izdaja 2013.